Kategoriarkiv: Kroppskunnskap

Relevant kunnskap om kroppens virkemåte (fysiologi) i forbindelse med ME.

Sykdommer som kan gi ME-lignende symptomer

Oppdatert 07.09.2022.

Kvinne omgitt av spørsmålstegn.
Illustrasjon: Tumisu – Pixabay.com

ME-symptomer kan forårsakes av en kombinasjon av andre sykdommer. Derfor er det ikke lett å konkludere med ME-diagnosen.

At mange symptomer endrer seg over tid, gjør det ikke lettere. Ofte trengs det måneder til år før legen kan konkludere. Denne prosessen kalles å stille en differensialdiagnose. Dessverre er det en del leger som ikke legger særlig mye arbeid i å oppdage andre sykdommer som kan forklare pasientens ME-symptomer – og ofte behandles.

Her nevnes noen sykdommer/tilstander som kan ha overlappende symptomer med ME/CFS.

Fortsett å lese Sykdommer som kan gi ME-lignende symptomer

Dysautonomi (autonom dysfunksjon)

Oppdatert 28.11.2022.

16 små tegninger som viser personer med ulike symptomer ved autonom dysfunksjon.
Illustration 215963477 © Nataliia Vladymyrova | Dreamstime.com

Dysautonomi eller autonom dysfunksjon er en tilstand der det autonome nervesystemet av ulike grunner ikke fungerer som det skal.

Da påvirkes funksjonen til de fleste av kroppens organer. Symptomene kan variere mye fra person til person, men det er ganske vanlig med svimmelhet, dårlig regulering av kroppstemperatur, ortostatisk intoleranse, dårlig regulering av blodtrykk, og mye annet.

De fleste ME-pasienter har symptomer på dysautonomi. Enkelte forskere tror det er  dysautonomi som er årsak til de fleste ME-symptomene. Fortsett å lese Dysautonomi (autonom dysfunksjon)

Det autonome nervesystem (ikke-viljestyrt)

Oppdatert 23.07.2022.

Bilde av et skilt med teksten Stress, og et skilt med teksten Relax.
Illustrasjon: Gerd Altmann – Pixabay.com

Vi har ikke viljekontroll over det autonome nervesystemet. Det går på autopilot og styrer grunnleggende overlevelsesfunksjoner.

Vanligvis styes det autonome nervesystemet av våre følelser / sinnsstemninger. F.eks. er frykt en sterk trigger for aktivering av systemet. Men det kan også være feilfungerende kroppslige mekanismer som aktiverer systemet mer enn normalt, noe som ser ut til å kanskje kunne være tilfellet for mange ME-syke. Fortsett å lese Det autonome nervesystem (ikke-viljestyrt)

Hjernestammen (reptilhjernen)

Oppdatert 26.07.2022.

Tegning som viser hvor i hodet hjernestammen er.
Illustrasjon: Wikimedia – Blausen

Hjernestammen er bindeledd mellom hjerne og ryggmarg. Og alle sansesignaler går via hjernestammen på vei til hjernen.

Hjernestammen styrer livsviktige funksjoner, f.eks. pusting, hjerteaktivitet og blodsirkulasjon. Den har også innvirkning på balanse og andre ting. Dette gjør den ved å styre mye av aktiviteten i det autonome nervesystem og dermed påvirke organenes funksjon.

Mange ME-rammede har problemer med regulering av mange kroppsfunksjoner, noe som ofte kan skyldes dysautonomi (autonom dysfunksjon).

Fortsett å lese Hjernestammen (reptilhjernen)

Det limbiske system (følelser)

Oppdatert 26.07.2022.

Figur som viser hvilke deler i hjernen som er det limbiske system.
Illustration 133043488 © Designua | Dreamstime.com

Det limbiske system ligger sentralt i hjernen og styrer kroppens organer via det autonome nervesystem og via hormonutskillelse.

Det limbiske systemet er senter for følelser, atferd, læring, langtidshukommelse og annet. Har du blitt stukket av en veps en gang, husker systemet det og setter automatisk i gang en viss grad av fryktfølelse neste gang du får en veps nær deg. Fortsett å lese Det limbiske system (følelser)

Kroppens energiomsetning (ATP, aerob, anaerob)

Oppdatert 15.07.2022.

Tegning av mat inn i kropp, ATP, og avfallsstoffer ut av kropp.
Illustration 204664935 / Atp Energy © Rudzhan Nagiev | Dreamstime.com

Hver av kroppens celler får energi fra ATP som dannes ved forbrenning av mat og energireserver (fett og karbohydrater).

Fett og karbohydrater (f.eks. glukose / druesukker) føres av blodet ut til cellene blir omdannet til ATP av en såkalt mitokondrie som finnes inni hver celle. ATP kan derfor kalles cellenes energilager eller energikilde.

Kroppens evne til å danne ATP er kjempeviktig fordi det avgjør kroppens fysiske kapasitet.

Det kan se ut til at ME-pasienter har problemer med denne prosessen. Fortsett å lese Kroppens energiomsetning (ATP, aerob, anaerob)

Kroppens blodårer

Oppdatert 14.07.2022.

Tegning av røde blodceller i blodåre.
Illustrasjon: Arek Socha – Pixabay.com

Et nettverk av blodårer bringer oksygen til cellene og fjerner CO2. Hvor godt dette fungerer, kan være viktig ved ME.

I tillegg til oksygen-forsyning og CO2-fjerning brukes blodet blant annet til å frakte næringsstoffer, hormoner, avfallsstoffer og annet til og fra kroppens celler.

Blodårer kalles også for blodkar, derav betegnelsen hjerte- og karsykdommer. Fortsett å lese Kroppens blodårer

Hva er hyperventilasjon og hypoventilasjon?

Oppdatert 12.07.2022.

Tegning som viser oksygen (O2) inn til lungene og karbondioksyd (CO2) ut.
Illustration 141218878 © Designua | Dreamstime.com

Hyperventilering, også kalt hyperventilasjon, er et begrep man snubler over når man leser eller hører om pusting. Hva er det egentlig?

Det er dessuten et ganske viktig begrep i forbindelse med ME, ser det ut til.

Folk flest tenker nok at hyperventilasjon er at man puster fort uten at det er nødvendig å puste fort. Men noen sier at pustingen også må være dyp, altså både rask og dyp, for at det kan kalles hyperventilering. Andre mener at pustingen må være rask og grunn.

Medisinskfaglig er hyperventilasjon at det pustes på en måte som gjør at det blir for lite CO2 (karbondioksyd) i blodet. Fortsett å lese Hva er hyperventilasjon og hypoventilasjon?