Kroppens energiomsetning (ATP, aerob, anaerob)

Oppdatert 15.07.2022.

Tegning av mat inn i kropp, ATP, og avfallsstoffer ut av kropp.
Illustration 204664935 / Atp Energy © Rudzhan Nagiev | Dreamstime.com

Hver av kroppens celler får energi fra ATP som dannes ved forbrenning av mat og energireserver (fett og karbohydrater).

Fett og karbohydrater (f.eks. glukose / druesukker) føres av blodet ut til cellene blir omdannet til ATP av en såkalt mitokondrie som finnes inni hver celle. ATP kan derfor kalles cellenes energilager eller energikilde.

Kroppens evne til å danne ATP er kjempeviktig fordi det avgjør kroppens fysiske kapasitet.

Det kan se ut til at ME-pasienter har problemer med denne prosessen.

OBS

Dette notatet er kun ment som info som forhåpentligvis kan kaste litt lys over dette emnet for folk flest. Det er skrevet av en person UTEN medisinsk utdanning.

Aerob og anaerob forbrenning

Det er to måter lagret karbohydrat og fett kan bli omdannet til energi (ATP) på.

  • Den ene trenger oksygen og kalles aerobisk.
  • Den andre trenger ikke oksygen og kalles derfor anaerobisk.

Aerob energiomsetning er det gunstigste for kroppen.

Anaerob energiomsetning fører til opphoping av melkesyre (også kalt laktat) som etter hvert begrenser musklenes yteevne.

Aerob betyr «med luft». Denne prosessen benytter oksygen i dannelsen av ATP. Avfallsstoffene som dannes er karbondioksid og vann. Aerob forbrenning egner seg veldig godt til utholdenhetsaktiviteter som varer over lenger tid, f.eks. jogging.

Anaerob betyr ”uten luft”. Cellene får i denne prosessen ikke nok oksygen under dannelsen av ATP. Nedbrytningen av energistoffene blir ufullstendig, noe som medfører produksjon av melkesyre som etter hvert begrenser musklenes yteevne og gir smerte. Anaerob forbrenning egner seg veldig godt til styrkeaktiviteter som varer over kort tid, f.eks. løpe sprint. Etter kort tid vil melkesyrutskillelsen føre til smerte og tap av ytelse.

Hvor godt trent du er, avgjør hvor lenge kroppen kan benytte aerob energiomsetning før den tvinges over til anaerob forbrenning. Fysisk trening bedrer kapasiteten til lungene, hjertet og blodårene dine, noe som fører til raskere og mer effektiv oksygentilførsel til cellene. Da kan cellenes aerobe energiomsetning pågå lenger.

Hos ME-pasienter ser det ut til at cellene tvinges over på anaerob energiomsetning altfor tidlig. Dermed skal det små anstrengelser til før cellene må benytte anaerob forbrenning og produsere uønskede avfallsstoffer som laktat.

Lenker til mer info