Brosjyrer

Oppdatert 02.07.2022.

Tegning av diverse brosjyrer.
Illustration 41750436 / Brochures © Eric Basir | Dreamstime.com

Her er relevante brosjyrer og hefter som inneholder nyttig kunnskap. ME-foreningens brosjyrer er gratis men du må betale frakt/porto.

De kan bestilles fra ME-foreningens nettbutikk.

Korte og konsise

 1. Veldig kort om ME (fra ME-foreningen):
  https://www.me-foreningen.no/wp-content/uploads/2019/11/Kunnskapskampanjen-flyer.pdf
 2. Kort og konsis info om ME (fra ME-foreningen):
  https://www.me-foreningen.no/wp-content/uploads/2016/09/Brosjyre.pdf
 3. Kort og konsis info om PEM (fra ME-foreningen):
  https://www.me-foreningen.no/wp-content/uploads/2019/10/PEM-brosjyre.pdf
 4. Kort om ME og søvn (fra ME-foreningen):
  https://www.me-foreningen.no/wp-content/uploads/2020/02/ME-og-s%C3%B8vn.pdf
 5. Kort om å være pårørende (fra ME-foreningen):
  https://www.me-foreningen.no/wp-content/uploads/2021/03/Paaroerendebrosjyre.pdf
 6. Kort info til helsepersonell (fra ME-foreningen):
  https://www.me-foreningen.no/wp-content/uploads/2020/09/Helsepersonellbrosjyre.pdf
 7. Info for ambulansepersonell (fra ME-foreningen):
  https://www.me-foreningen.no/wp-content/uploads/2017/09/Ambulansebrosjyre.pdf
 8. Tilrettelegging for ME-syke på arbeidsplassen (fra ME-foreningen):
  https://www.me-foreningen.no/wp-content/uploads/2021/11/Tilrettelegging-arbeid-trykk-2.pdf
 9. Kort info (fra den danske ME-foreningen):
  https://me-foreningen.dk/wp-content/uploads/2021/06/Folder_ME_netbrug-kopi.pdf
 10. Lettfattelig forklaring av ME (fra den danske ME-foreningen):
  https://me-foreningen.dk/wp-content/uploads/2019/11/Fakta_print-1.pdf
 11. Fin og lettfattelig forklaring av POTS (fra den danske ME-foreningen):
  https://me-foreningen.dk/wp-content/uploads/2022/02/Pots_21_netbrug.pdf

Litt fyldigere

 1. Et hefte om aktivitetstilpasning for ME-rammede (fra ME-foreningen):
  https://www.me-foreningen.no/wp-content/uploads/2022/02/Aktivitetsavpassing3-1.pdf
 2. Et lite hefte beregnet om hvordan det er å være pårørende:
  https://www.me-foreningen.no/wp-content/uploads/2021/06/Leve-med-ME-som-Parorende-Hefte-Final-Versjon-copy.pdf
 3. Info og råd angående barn og unge som har ME (fra ME-foreningen):
  https://www.me-foreningen.no/wp-content/uploads/2016/09/A5-som-heftet-WEB-Informasjonshefte-barn-og-unge-med-CFS_ME-2.pdf
 4. Tilrettelegging på arbeidsplassen, info for ansatte med ME (fra ME-foreningen):
  https://www.me-foreningen.no/wp-content/uploads/2021/11/ARBEIDSTAKER.pdf
 5. Tilrettelegging på arbeidsplassen, info for arbeidsgiver (fra ME-foreningen):
  https://www.me-foreningen.no/wp-content/uploads/2021/11/Info-til-arbeidsgiver-og-offentlige-aktorer-utkast-7.pdf
 6. Tips for tilpasset undervisning for ME-syke (fra ME-foreningen):
  https://www.meogskole.no/wp-content/uploads/2021/08/Informasjon-om-MEogskole-tilpasset-undervisnin.pdf