Videoer

Oppdatert 16.07.2022.

Her er lenker til relevante videoer som inneholder nyttig kunnskap.
De ligger på YouTube, så du må regne med å bli «spionert på».

YouTube serverer reklame og sporer dine aktiviteter og personlige preferanser når du ser på dem.

Dessverre er ingen av videoene tekstet. Og noen har en lydkvalitet som godt kunne vært bedre.

Korte og konsise

 1. Hva er ME? (3:59) (animasjon fra ME-foreningen):
  https://www.youtube.com/watch?v=Nhyzexh3Ydc&t=47s
 2. Forklaring av PEM (1:17) (animasjon uten lyd, fra ME-foreningen):
  https://www.youtube.com/watch?v=FtIIzsC8fjg
 3. Hva er et vanlig forløp for ME? (3:34) (animasjon fra ME-foreningen):
  https://www.youtube.com/watch?v=AFJAwjHSMW8&t=2s
 4. Å være ung med ME (4:09) (intervju, fra ME-foreningen)
  https://www.youtube.com/watch?v=fBUDNxgehjE&t=128s
 5. Tilrettelegging for ME på arbeidsplassen (4:18) (animasjon fra ME-foreningen):
  https://www.youtube.com/watch?v=Kr8re0uZqLM&t=9s

Litt fyldigere

 1. Sykdomsmekanismer ved ME/CFS – en modell. Øystein Fluge (kreftavdelingen, Haukeland Universitetssykehus) forklarer ulike mekanismer som kan være i sving i kroppen til ME-syke. Foredrag på ME-foreningens åpne fagdag i Oslo 23.11.21:
  https://www.youtube.com/watch?v=miRin8tHZJY&t=701s

Flere videoer

Alle videoene fra ME-foreningen finnes på følgende YouTube-adresse:
https://www.youtube.com/channel/UClHMb50kZbIPFzip20sPkvg/videos