OI / POTS – Ortostatisk intoleranse

Oppdatert 23.08.2022.

Tegning av svimmel kvinne.
Illustration 212553312 © Satomi Yokote | Dreamstime.com

De fleste ME-pasienter har ortostatisk intoleranse (OI) som gir ulike unormale symptomer når man reiser seg opp i stående stilling.

Et ganske vanlig symptom er å bli svimmel. Et mindre vanlig symptom er å besvime. Noen har det slik at pulsen løper løpsk.

De fleste har mer enn bare ett symptom. Noen opplever at symptomene forsvinner noen sekunder etter at man har reist seg, andre har symptomer så lenge de står.

OBS

Dette notatet er kun ment som info som forhåpentligvis kan kaste litt lys over dette emnet for folk flest. Det er skrevet av en person UTEN medisinsk utdanning.

Varianter av ortostatisk intoleranse

Ordet ortostatisk forteller at det har med oppreist stilling å gjøre. Det kunne gjerne vært kalt postural intoleranse, for postural betyr at det er avhengig av kroppsstilling. I noen av variantene inkluderer man både ortostatisk og postural, f.eks. Postural ortostatisk takykardi-syndrom.

  1. Postural ortostatisk takykardi-syndrom (POTS): Overdrevent høy puls etter å ha reist seg
  2. Ortostatisk hypotensjon: Blodtrykket synker for mye når man reiser seg
  3. Ortostatisk svimmelhet: = Ortostatisk hypotensjon
  4. Ortostatisme: = Ortostatisk hypotensjon
  5. Ortostatisk synkope: Besvimelse på grunn av blodtrykksfall når man reiser seg
  6. Postural ortostatisk syndrom av hypokapni (Postural Orthostatic Syndrome of Hypocapnia, forkortet til POSH)
  7. Andre

POTS

POTS er ganske vanlig hos ME-rammede.

Postural ortostatisk takykardi-syndrom kalles Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome på engelsk. Man anslår at ca 1/4 av ME-pasientene har POTS.

Hvordan arter POTS seg?

POTS er en unormal økning i pulsen etter at man reiser seg. Den unormale pulsøkningen viser seg vanligvis innen et minutts tid etter at man har reist seg fra sittende eller liggende stilling. Men hos noen kan reaksjonen være forsinket opp til 10 minutter.

Hos friske personer øker hjerterytmen (pulsen) litt når de reiser seg. Men den regulerer seg raskt (10-30 sekunder) ned til et nivå som er normalt for stående posisjon. I stående posisjon er pulsen typisk noe høyere enn når man sitter eller ligger.

Hos POTS-rammede vil pulsen øke mye etter at man reiser seg, og forbli høy eller fortsette å stige.

Mange POTS-rammede blir svimle av å reise seg, og enkelte kan besvime. Svimmelhet og besvimelse kan komme av at hjernen får for lite blod.

Diagnosekriteriene krever at symptomene ikke kommer av ortostatisk hypotensjon (ortostatisme), altså ikke kommer av senket blodtrykk når man reiser seg.

I figuren nedenfor skjer det ingen blodtrykksenking av betydning. Pasienten opplever altså ikke samtidig ortostatisk hypotensjon. Derimot ser vi en unormalt stor og vedvarende reduksjon i pulstrykket (differansen mellom systolisk og diastolisk blodtrykk), noe som tyder på at det muligens ikke kan pumpes tilstrekkelig mengder blod til hjernen, noe som igjen kan forklare følelse av svimmelhet sammen med den økte pulsen.

Diagram som viser puls, pulstrykk og blodtrykk for en person med POTS.
Her ser vi pulsen (blå søyler) øke fra 70 (når pasienten ligger) til 115 (når pasienten står) gjennom 13 minutter, og er 135 etter 31 minutter. Samtidig ser vi pulstrykket (oransje søyler) falle ned til mindre enn 20 mm Hg etter å ha stått i 7 minutter.

Kilder til mer info om POTS: