Personvern og kontakt

Oppdatert 05.03.2024.

Dette nettstedet (https://menotater.no), heretter kalt «nettstedet», drives av en privatperson og er ment som informasjonkilde formidlet i en ikke-profesjonell sammenheng. Nettstedet benytter heller ikke reklame eller andre inntektskilder.

Følgelig er nettstedet ikke pålagt å følge Personvernsforordningen (GDPR), ref Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), kapittel 1, artikkel 2, avsnitt 2, ledd c.

Likevel, nedenfor følger litt personvern-relatert informasjon.

Ansvarlig

Privatpersonen Stein Thomassen (for kontaktinformasjon, se Stein2.no) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som registreres ved bruk av nettstedet.

Databehandlere er hovedsaklig WebSpesialisten (webserver). Hvis du velger å sende epost til meg, er det personvernreglene for nettstedet Stein2.no som gjelder.

Datasikkerhet

Nettstedet registrerer din ip-adresse i forbindelse med beskyttelse mot dataangrep, svindel og lignende. Etter 3 måneder slettes lagrede ip-adresser.

Sporing

Nettstedet registrerer din ip-adresse i forbindelse med beskyttelse mot dataangrep, svindel og lignende. Etter 3 måneder slettes lagrede ip-adresser.

Nettstedet bruker ikke cookies (informasjonskapsler), se sjekk hos Termly Compliance Scanner.

Nettstedet bruker heller ikke fingerprinting og ikke Facebook Pixel, se sjekk hos The Markup Blacklight Real-Time Website Privacy Inspector.

Statistikk

Innsamling og analyse av besøksstatistikk gjøres også ved hjelp av Plausible Analytics uten innsamling av persondata.

Google Analytics benyttes ikke. Det kan du sjekke ved hjelp av The Markup Blacklight Real-Time Website Privacy Inspector.

Lenker

Lenker på nettsidene kan føre deg til andre aktører hvor du er prisgitt deres personvernfilosofi.

Epost

Dersom du velger å sende epost til meg (for kontaktinformasjon, se Stein2.no), er det personvernreglene for nettstedet Stein2.no som gjelder.

Annet

Personopplysninger blir ikke solgt, byttet bort eller gitt bort.

Dine rettigheter

Ta kontakt på epost (for kontaktinformasjon, se Stein2.no) dersom du har spørsmål som angår personopplysninger.

Ønsker du å klage på vår behandling av personopplysninger, kan du henvende deg til Datatilsynet.