Årsaker og behandling av ME/CFS

Oppdatert 23.04.2023.

Årsaker til ME er et svært omdiskutert og omfattende tema. Det samme gjelder hva slags behandling som gavner ME-pasientene.

Når fagmiljøet ikke har en klar oversikt over en sykdoms årsaker, er det ikke lett å finne fram til en egnet behandling.

OBS

Dette notatet er kun ment som info som forhåpentligvis kan kaste litt lys over dette emnet for folk flest. Det er skrevet av en person UTEN medisinsk utdanning.

Årsaker til ME

ME/CFS er per definisjon en sekkediagnose. Det er først når symtomene og tegnene ikke kan forklares av andre definerte lidelser, at man får diagnosen. Det betyr jo at det ikke er funnet noen kjent årsak til symptomene pasienten har. Derfor er det umulig å si hva som faktisk er årsaken(e) til MC/CFS.

Men det er ikke uvanlig at ME/CFS har kommet i kjølvannet av visse virusinfeksjoner, f.eks. mononukleose (kyssesyken). Dermed er det naturlig å mistenke at noen virusinfeksjoner kan forårsake ME/CFS. Men det er forskjell på mistenkt, sannsynlig og beviselig årsak.

Behandling av ME

Uten å vite hva som er årsaker, er det vrient å finne ut hva som er effektiv behandling. Men man kan via erfaring få en viss peiling på hva som kan være mer aktuelt enn annet.

For å få erfaring med hva som kan hjelpe, må man prøve ulike behandlinger mer eller mindre vilkårlig. Og da må noen pasienter være prøvekaniner og dermed risikere forverring.

Foreløpig er det ingen kjent behandling som hjelper majoriteten av ME/CFS-rammede i noen betydelig grad.

Med tanke på å mestre sykdommen best mulig, ser det ut til at aktivitetsavpassing kan hjelpe mange rammede til å få PEM sjeldnere og mildere.