Ordbok

Oppdatert 05.09.2022.

Tegning av åpen bok med bokstaver svevende over boken.
Illustrasjon: Tumisu – Pixabay.com

Det er mange fremmede ord og begreper å holde rede på når man leser om ME. Her er et forsøk på å forklare mange av dem.

OBS

Denne oversikten er kun ment som info som forhåpentligvis kan kaste litt lys over sykdommen ME for folk flest. Den er laget av en person UTEN medisinsk utdanning.

Adrenal glands: Binyrene. Skiller ut ulike hormoner, f.ek.s adrenalin og kortisol. Se NHI (Norsk helseinformatikk).

Aerob / anaerob: Aerob betyr at det trengs oksygen. Anaerob betyr at det ikke brukes oksygen. Se 5 artikler i Store norske leksikon / Store medisinske leksikon:

Anemi: Også kalt blodmangel. For lite hemoglobin i blodet (for dårlig evne til å ta opp oksygen). Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Arterie: Blodåre som fører (oksygenrikt) blod fra hjertet og ut i kroppen. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Autonom dysfunksjon: Også kalt dysautonomi. Det autonome nervesystemet fungerer ikke helt som det skal. Se mitt dysautonomi-notat.

Autonome nervesystem: Det ikke-viljestyrte nervesystemet. Se mitt notat om det autonome nervesystem.

Binyrene (adrenal glands): Skiller ut ulike hormoner, f.ek.s adrenalin og kortisol. Se NHI (Norsk helseinformatikk).

Blodmangel: Også kalt Anemi. For lite hemoglobin i blodet, altså for dårlig evne til å ta opp oksygen. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Blodtransfusjon: Blodoverføring. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Blodtrykk: Oppgis todelt, ofte 120/80 som er regnet som det normale blodtrykket hos friske personer. Ikke det samme som pulstrykk. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Blodtrykksmåler: Et lite appart som måler blodtrykket. Se Forbrukerrådets test.

Blodvolum: Mengden blod i kroppen. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Bukspyttkjertelen (pancreas): Lager enzymer som tarmen trenger for å fordøye mat, og hormoner som f.eks. insulin. Se NHI (Norsk helseinformatikk).

CO2: Også kalt karbondioksyd. En gass kroppen trenger for å holde riktig pH-verdi i blodet. Men det er også en gass som er overskuddsprodukt av forbrenningen som skjer i kroppens celler. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Diastolisk blodtrykk: Den lave delen av blodtrykket. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Dysautonomi: Også kalt autonom dysfunksjon. Det autonome nervesystemet fungerer ikke helt som det skal. Se mitt dysautonomi-notat.

Dysfunksjon: Forstyrrelse av en kroppsfunksjon. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Enterovirus: En familie virus som finnes i tarmkanalen og luftveiene hos de fleste. Noen av enterovirus-variantene kan gi alvorlig sykdom. Se NHI (Norsk helseinformatikk). Den kanadiske legen Byron Hyde mener at «gammeldags ME» (til forskjell fra CFS) er forårsaket av visse enterovirus-varianter eller en kombinasjon av flere varianter, se ME-foreningen.

Epstein-Barr-viruset (EBV): Et virus som forårsaker mononukleose (kyssesyken). Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon. Ofte ansett som årsak til ME/CFS.

Frie radikaler: https://sml.snl.no/oksidativt_stress

Hemoglobin: Det røde fargestoffet inni blodets røde blodceller. Hemoglobinet transporterer oksygen fram til kroppens celler. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Hyperpné: Hyperpnea. Å puste dypere enn normalt (men ikke nødvendigvis hurtigere). Se Medicinsk.net. En slags variant av hyperventilasjon.

Hypertyreose: Høyt stoffskifte. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Hyperventilering: Også kalt hyperventilasjon. Puste dypt og hurtig. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon. OBS: Det er litt ulikt hva som legges i begrepet. Noen sier at hyperventilering er hurtig, men grunn, pusting. Men medisinsk sett er hyperventilasjon et pustemønster som fører til for lite CO2 i blodet, typisk å puste hurtig og dypt, se mitt Hyperventilerings-notat.

Hypokapni: Lavt nivå av karbondioksid (CO2) i blodet. Se mitt Hypokapni-notat.

Hypoksi: Lavt nivå av oksygen (O2) i kroppens celler. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Hypotyreose: Lavt stoffskifte. Kan gi ME/CFS-lignende symptomer. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Hypovolemi: Også kalt lavt blodvolum. For liten mengde blod. Kan være årsak til noen av POTS-tilfellene. Se mitt Hypovolemi-notat.

Immunsystemet: Også kalt immunforsvaret. Kroppens forsvar mot smittestoffer. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Karbondioksyd: Også kalt CO2. En gass kroppen trenger for å holde riktig pH-verdi i blodet. Men det er også en gass som er overskuddsprodukt av forbrenningen som skjer i kroppens celler. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Kardinalsymptom: Hovedsymptom, altså det viktigste symptomet. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Kyssesyken: Mononukleose. En infeksjon som skyldes Epstein-Barr-viruset (EBV). Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon. Ofte ansett som årsak til ME/CFS.

Laktat: Også kalt melkesyre. Når musklene ikke får nok oksygen, produserer de melkesyre (laktat). Hvis mengden melkesyre blir for stor, oppleves det som stivhet eller smerte i musklene. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Lavt blodvolum: Også kalt hypovolemi. For liten mengde blod i kroppen. Kan være årsak til noen av POTS-tilfellene. Se mitt Hypovolemi-notat.

Long Covid: Langvarig covid-19. Senfølger etter covid-19. Se Folkehelseinstituttet (FHI). Kan ofte ligne ganske mye på ME/CFS.

Lymfeknuter: «Kontrollposter» i lymfeårenettet. Viktig del av immunforsvaret. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Lymfesystemet: Eget årenett som frakter lymfe-væsken rundt i kroppen. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Melkesyre: Også kalt laktat. Når musklene ikke får nok oksygen, produserer de melkesyre. Hvis mengden melkesyre blir for stor, oppleves det som stivhet eller smerte i musklene. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Metabolisme: Også kalt stoffskifte. Kjemiske reaksjoner i kroppens celler for å skaffe energi til livsnødvendige prosesser. Se mitt notat om kroppens energiomsetning.

Mononukleose: Også kalt kyssesyken. En infeksjon som skyldes Epstein-Barr-viruset (EBV). Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon. Ofte ansett som årsak til ME/CFS.

Myalgisk encefalopati / myalgisk encefalomyelitt: På engelsk bruker man Myalgic Encephalomyelitis. På norsk er kanskje myalgisk encefalopati mest brukt. Myalgi betyr muskelsmerter, encefalon betyr hjerne, myelon betyr ryggmarg, itt betyr betennelse, pati betyr lidelse/sykdom. Se Helsenorge.no.

OI (ortostatisk intoleranse / Orthostatic Intolerance): Å få diverse symptomer når man reiser seg til stående stilling, og som forsvinner når man setter seg eller legger seg. Mer info i mitt notat om OI og POTS.

Oksygen: Også kalt surstoff. En gass som kroppen trenger for å lage energi. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Oksygenmetning: Hvor stor andel av hemoglobinet (det røde fargestoffet i blodet) som har bundet seg til oksygen. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Ortostatisk hypotensjon (OH): Orthostatic hypotension. Lavt blodtrykk i oppreist stilling men ikke i liggende. Se mitt notat om OI og POTS.

Ortostatisk intoleranse (OI): Orthostatic Intolerance. Å få diverse symptomer når man reiser seg til stående stilling, og som forsvinner når man setter seg eller legger seg. Mer info i mitt notat om OI og POTS.

Pancreas: Bukspyttkjertelen. Lager enzymer som tarmen trenger for å fordøye mat, og hormoner som f.eks. insulin. Se NHI (Norsk helseinformatikk).

PEM (Post-Exertional Malaise): Noen ganger kalt trenings-intoleranse. Forverring av ME-symptomene etter selv små fysiske, mentale eller følelsesmessige anstrengelser. Symptomforverringen kommer som oftest 12 til 48 timer etter aktivitetet/anstrengelsen og vare gjerne fra dager til uker. Mer info på mitt PEM-notat.

Perfusjon: Gjennomblødning / gjennomskylling / gjennomstrømming. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

pH: Et mål på hvor surt eller basisk noe er. Lav pH (under 7) = surt. Høy pH (over 7) = basisk.. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

POTS (Postural Ortostatic Tachycardia Syndrome): Overdrevent høy puls (og vanligvis svimmelhet) når man står oppreist. Mer info i mitt notat om OI og POTS.

Pulsåre: Også kalt arterie. Blodåre som fører (oksygenrikt) blod fra hjertet og ut i kroppen. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Pulsoksymeter: Et bitte lite apparat som måler pulsen og hvor mye oksygen hver blodcelle inneholder. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Pulstrykk: Differansen mellom systolisk og diastolisk blodtrykk. Se mitt notat om pulstrykk og blodtrykk.

Stoffskifte: Også kalt metabolisme. Kjemiske reaksjoner i kroppens celler for å skaffe energi til livsnødvendige prosesser. Se mitt notat om kroppens energiomsetning.

Sympatikus: Den såkalte sympatiske delen av det autonome nervesystem (det ikke-viljestyrte nervesystem). Se mitt notat om det autonome nervesystem.

Systolisk blodtrykk: Den høye delen av blodtrykket. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Takypné: Tachypnea. Å puste hurtigere enn normalt (men ikke dypere). Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Transfusjon: Blodoverføring. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Vasodilatasjon: Utvidelse av blodårer. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Vasokonstriksjon: Sammentrekning av blodårer. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Vene: Blodåre som fører (CO2-rikt) blod fra kroppen til hjertet. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.

Vev: Samling av celler som utgjør et organ i kroppen, f.eks. hudvev. Se Store norske leksikon / Store medisinske leksikon.