Hypokapni – For lite CO2 i blodet

Oppdatert 11.07.2022.

Tegning som viser oksygen (O2) inn til lungene og karbondioksyd (CO2) ut.
Illustration 48066551 © Designua | Dreamstime.com

Vanligvis tenker vi på karbondioksid (CO2) som et avfallsstoff som kroppen trenger å kvitte seg med via blodet og pusten vår. Imidlertid kan det bli alvorlige problemer hvis blodet kvitter seg med for mye CO2.

Det kan se ut til at lavt CO2-innhold i blodet er forholdsvis vanlig hos ME-pasienter (og ved mange andre sykdommer).

Når du har for lavt nivå av karbondioksid (CO2) i blodet, kalles det hypokapni. Noen ganger benyttes ordet hypokapné, og av og til respiratorisk alkalose. På engelsk figurerer både Hypocapnia og Hypocarbia og Respiratory alkalosis.

Dersom du får hypokapni når du står oppreist men ikke når du ligger, kalles det Postural ortostatisk syndrom av hypokapni (Postural Orthostatic Syndrome of Hypocapnia, forkortet til POSH).

OBS

Dette notatet er kun ment som info som forhåpentligvis kan kaste litt lys over dette emnet for folk flest. Det er skrevet av en person UTEN medisinsk utdanning.

Hva er hypokapni?

Hypokapni betyr at det er for lite karbondioksid (CO2) i blodet. Det medfører i sin tur en del ulike problemer, blant annet at kroppens celler får mindre oksygen, og at nerveceller blir mer «hyper». En av grunnene til at kroppens celler (inkl organer og hjerne) er at lavt CO2 gjør at blodårene snurper seg sammen (vasokonstriksjon) og dermed ikke kan frakte like mye blod.

I forbindelse med ME kan det være interessant å stille seg følgende spørsmål:

 • Kan cellenes reduserte tilgang til oksygen være én av grunnene til energi-mangelen hos ME-rammede?
 • Kan de «opphausede» nervecellene være én av grunnene til overfølsomheten (f.eks. lys- og lyd-ømfintligheten)?
 • Kan noen av de andre sammenfallende symptomene ved lavt blod-CO2 og ME, hovedsaklig komme fra lavt CO2 i blodet og i mindre grad fra ME?

Symptomer

Hypokapni kan medføre en eller flere av følgende symptomer som blant annet er avhengig av hvor lavt CO2-nivået er:

 • Forhøyet puls
 • Prikking i fingrene og rundt munnen
 • Unormal hjerterytme
 • Svette hender
 • Nummenhet
 • Muskelkramper
 • Synsforstyrrelser
 • Angst
 • Nedsatt reaksjonsevne
 • Redusert kognisjon (tenkeevne)
 • Tregere bevegelser
 • Personlighetsforandringer
 • Besvimelse
 • Annet

Årsaker

De 2 desidert vanligste årsakene til lavt CO2-nivå i blodet:

Sjeldnere årsaker:

 • Blodmangel (anemi)
 • Feber
 • Smerte
 • Graviditet
 • Hodeskade
 • Lavt blodtrykk
 • Lavt blodvolum
 • Hjertefeil
 • Blodpropp
 • Lungesykdom (f.eks. astma og lungebetennelse)
 • Leversykdom
 • Nyreproblemer
 • Diaré
 • Hypertyreose (høyt stoffskifte)
 • Svulst
 • Overdose av koffein
 • Annet

Påvisning

Hvordan kan du fastslå at du har hypokapni?
Legen kan se det på en blodprøve kalt blodgassundersøkelse.

Behandling

Behandling avhenger av den underliggende grunnen til hypokapni.

I mange tilfeller kan hypokapni håndteres ved å sørge for at CO2 som pustes ut, blir med på innpusten. Dette kan gjøres ved å puste gjennom et rør, f.eks. en tom kjøkkenrull. En mer ekstrem metode som tidligere var anbefalt ved angst-anfall, er å puste inn og ut av en pose som holdes tett til munnen og nesen. Imidlertid kan det fort føre til at det pustes inn for lite oksygen, noe som er farlig. Hvis man benytter pose-pusting, bør man av og til trekke pusten utenfor posen (f.eks. 1 – 2 ganger i minuttet) for å få inn ekstra oksygen.

Bilde av kvinne som blåser/puster i en papirpose.
Photo 213640294 / Bag © Lightfieldstudiosprod | Dreamstime.com

Hvis det lave CO2-nivået skyldes et vedvarende ineffektivt pustemønster, er det på sin plass å øve seg til å puste på en riktigere måte.

Avhengig av hva legen finner under undersøkelsen av deg, kan en eller flere av de følgende behandlingen være aktuelle:

 • Pustetrening
 • Angstdempende medikament
 • Antibiotika
 • Medikament for regulering av blodets PH-verdi
 • Annet

OBS: Hypokapni er ekstra alvorlig for personer med astma.

Er pusten din OK?

Det normale er å trekke pusten 6 – 10 ganger i løpet av 1 minutt når man hviler. Og at det pustes ca 6 – 7 liter i minuttet. Da skal blodet få en normal balanse mellom karbondioksyd (CO2) og oksygen (O2).

Dessuten anbefales det å puste gjennom nesen i stedet for munnen. Og puste med magen i stedet for brystkassen. Begge deler skal medvirke til at kroppen får tilført litt mer oksygen enn ellers.

Å måle hvor ofte og hvor mye du puser, er ikke så lett å gjøre på egenhån. Pustemønsteret blir endret med en gang vi fokuserer på det. Typisk blir pusten saktere og dypere.

En parameter som er mye lettere å måle selv, og som anses som svært viktig, er å måle hvor lenge du kan holde pusten før du føler et svakt behov for å fortsette pustingen. Optimal tid sies å være 40 sekunder. Hvis du er syk eller har et uhensiktsmessig (og kanskje sykdomsforverrende) pustemønster, klarer du neppe mer enn 5 – 10 sekunder.

Kilder til mer info:

Litt om karbondioksyd i blodet (på norsk):
https://www.omft.no/post/det-fantastiske-karbondioksidet

Kort om hypokapni (maskin-oversatt til norsk):
https://web.archive.org/web/20220613140138/https://wikitechguide.com/210842-hypocapnia-PUQBXA

Kort om hypokapni (maskin-oversatt til norsk):
https://no.lavozdeecuador.com/articles/diseases-and-conditions/the-indications-of-low-carbon-dioxide-in-the-blood.html

Hypocapnia (Respiratory Alkalosis) Causes & Symptoms:
https://labs.selfdecode.com/blog/hypocapnia/

Definition of Low CO2 (hypocapnia):
https://www.normalbreathing.com/hypocapnia/

Utdrag fra diverse faglitteratur (på engelsk):
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/hypocapnia

Grundig om hypokapni (på engelsk):
https://www.healthrising.org/blog/2022/03/10/hypocapnia-chronic-fatigue-syndrome-pots/

Hypocarbia (Hypocapnia):
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493167/#article-23259

Carbon Dioxide – The Missing Link: Taking a Closer Look at the Connection Between Carbon Dioxide and Stress:
https://ndnr.com/mindbody/carbon-dioxide-the-missing-link-taking-a-closer-look-at-the-connection-between-carbon-dioxide-and-stress/

Hyperventilation and Hypoventilation – The importance of CO2:
https://www.nataliescasebook.com/tag/hyperventilation-and-hypoventilation/