Hypovolemi – For lite blod

Oppdatert 16.07.2022.

Tegning av et hjerte som mottar blodoverføring.
Illustrasjon: Mohamed Hassan – Pixabay.com

Blodmengden i kroppen kan bli så liten at det skaper problemer. Det kalles hypovolemi og er ikke det samme som blodmangel (anemi).

Hos noen ME-syke kan lavt blodvolum være en mulig forklaring på noen av symptomene deres. F.eks. antas det at en god del av OI-tilfellene kan skyldes hypovolemi.

En kvinne på 60 kg. har ca. 4,2 liter blod i kroppen. En mann på 80 kg. har ca. 5,6 liter blod.

OBS

Dette notatet er kun ment som info som forhåpentligvis kan kaste litt lys over dette emnet for folk flest. Det er skrevet av en person UTEN medisinsk utdanning.

Symptomer ved hypovolemi

Når man har vesentlig mindre blod enn man skulle hatt, gir det seg utslag i ulike symptomer, f.eks. en eller flere av følgende:

 1. Rask hjertefrekvens, altså høy puls, også kalt takykardi
 2. Lavt blodtrykk (hypotensjon)
 3. Lavt pulstrykk (og dermed dårlig blodsirkulasjon)
 4. Vanskeligere å kjenne pulsslagene
 5. Kald på hender og føtter
 6. Liten urinproduksjon (oliguri)
 7. Annet

Årsaker til lavt blodvolum

Ulike årsaker til hypovolemi kan være:

 1. Nyreproblemer
 2. Alvorlig dehydrering
 3. Større blødninger (indre / ytre)
 4. Tap av ekstracellulærvæske (f.eks. ved diare, oppkast o.l.)
 5. Alvorlig blodforgiftning (sepsis)
 6. Annet

Behandling

Behandling av hypovolemi vil naturlig nok avhenge av årsaken til tilstanden.

Ofte behandles lavt blodvolum ved å øke inntaket av væske og salt. Dette lindrer symptomene hos mange.

En mindre vanlig behandling med korttidseffekt er å injisere «saltvann» i blodet. Det øker volumet (mengden) væske i blodårene og demper symptomene hos mange. Dessverre er virkningen kortvarig, kun dager.

Kilder til mer info:

 

Dette notatet er uferdig og vil utvides etterhvert.