Pulstrykk og blodtrykk

Oppdatert 16.07.2022.

Bilde av blodtrykksmåling.
Illustrasjon: Gerald Oswald – Pixabay.com

Blodtrykket har vi kanskje en viss peiling på hva er. Men hva med pulstrykket? Det er viktig å forstå forskjellen.

Det er voksende anerkjennelse av hvor viktig pulstrykket er som risikovarsler og sykdomssymptom.

Mange ME-rammede har ortostatisk intoleranse (OI), noe som ofte virker inn på blodtrykk og pulstrykk.

OBS

Dette notatet er kun ment som info som forhåpentligvis kan kaste litt lys over dette emnet for folk flest. Det er skrevet av en person UTEN medisinsk utdanning.

Puls

Pulsen er hvor mange ganger hjertet slår per minutt. Når man hviler, er pulsen vanligvis mellom 60 og 70 hos friske mennesker. Når man er i aktivitet, øker pulsen. I en treningsøkt kan den komme opp i 200 hos unge mennesker som er i veldig god fysisk form.

Høy puls, altså hurtige hjerteslag, gjør at hjertet pumper mer blod per minutt.

Blodtrykk

Blodtrykket oppgis 2-delt, f.eks. 120/80. Det er fordi hjertet pumper ut blod støtvis, noe som medfører at trykket i pulsårene er høyt under selve utpumpingen og lavt mellom pumpeslagene.

  • Trykket som hjertet pumper ut blod med, kalles systolisk blodtrykk. Litt forenklet kan vi se på dette som kraften i utpumpingen.
  • Trykket i pulsårene mellom utpumpingene, kalles diastolisk blodtrykk. Litt forenklet kan vi si at dette er motstanden som forsøker å bremse blodstrømmen.

Hvis blodtrykket ditt er 120/80, betyr det at systolisk blodtrykk er 120 og diastolisk 80.

Når man hviler, er blodtrykket vanligvis omkring 120/80 hos friske mennesker.

Pulstrykk

Selv om både det systoliske og det diastoliske blodtrykkket er viktige mål på helsen til hjerte og blodårer, er også pulstrykket en svært viktig indikator.

  • Pulstrykk = forskjellen mellom det systoliske blodtrykk og det diastoliske. Hvis blodtrykket ditt er 120/80, så er pulstrykket 40.

Når man hviler, er pulstrykket vanligvis omtrent 40 hos friske mennesker.

Vi kan kanskje si at pulstrykket antyder hvor mye blod hjertet klarer å pumpe inn i pulsårene ved hvert pulsslag, i hvert fall hos folk med lavt pulstrykk. Lavt pulstrykk indikerer lite blod per pulsslag.

Middelblodtrykk

Middelblodtrykket (MAP) er gjennomsnittet av systolisk og diastolisk blodtrykk.

Under hvile er blodtrykket typisk 120/80. Men siden hjertets hvile-fase da er mye lenger enn pumpe-fasen, blir gjennomsnittstyrkket mindre enn 100. Typisk ligger det på ca. 95 når når hjertet slår rolig og blodtrykket er 120/80. Gjennomsnittstrykket liggende da nærmere det diastoliske trykket enn det systoliske.

Når hjertet slår hurtig, blir hvile-fasen mye kortere, mens pumpe-fasen bare blir litt kortere. Når hjertet slår så fort at hvile-fasen er kortere enn pumpe-fasen, blir gjennomsnittstrykket liggende nærmere det systoliske trykket enn det diastoliske.

Under hvile er det normalt med et gjennomsnittstrykk (middelblodtrykk) mellom 70 og 110. Hvis det er lavere enn 60, er blodsirkulasjonen for dårlig.

 

Dette notatet er under oppbygging og vil utvides etterhvert.

 

Flere kilder:

https://www.med24.no/blodtrykk-dette-sier-blodtrykket-om-din-helse

https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology/pages/20-2-blood-flow-blood-pressure-and-resistance

https://my.clevelandclinic.org/health/body/21629-pulse-pressure

https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/17649-blood-pressure

https://www.everydayhealth.com/high-blood-pressure/guide/

https://www.healthline.com/health/pulse-pressure

https://www.cora.health/guide/pulse-pressure/

https://biologydictionary.net/pulse-pressure/