Dysautonomi (autonom dysfunksjon)

Oppdatert 28.11.2022.

16 små tegninger som viser personer med ulike symptomer ved autonom dysfunksjon.
Illustration 215963477 © Nataliia Vladymyrova | Dreamstime.com

Dysautonomi eller autonom dysfunksjon er en tilstand der det autonome nervesystemet av ulike grunner ikke fungerer som det skal.

Da påvirkes funksjonen til de fleste av kroppens organer. Symptomene kan variere mye fra person til person, men det er ganske vanlig med svimmelhet, dårlig regulering av kroppstemperatur, ortostatisk intoleranse, dårlig regulering av blodtrykk, og mye annet.

De fleste ME-pasienter har symptomer på dysautonomi. Enkelte forskere tror det er  dysautonomi som er årsak til de fleste ME-symptomene.

OBS

Dette notatet er kun ment som info som forhåpentligvis kan kaste litt lys over dette emnet for folk flest. Det er skrevet av en person UTEN medisinsk utdanning.

Autonom dysfunksjon

Det autonome nervesystem (ANS) springer ut fra hjernen og har forgreninger til alle kroppens organer. Litt forenklet kan vi si at ANS styres fra de to hjerneområdene som kalles det limbiske system og hjernestammen. ANS blir da på sett og vis trådene som hjernen trekker i for å styre organenes funksjoner, f.eks. styre hjertes pumping av blod.

Når man har dysautonomi, er det feil eller funksjonsforstyrrelser i det autonome nervesystemet, slik at styringen av organene ikke blir helt som den skal. Vi kan kanskje si at instruksene fra hjernen kommer fram til organene med unøyaktig eller feil beskjed. Hva som er årsak til denne feilreguleringer, kan variere voldsomt.

Varianter av dysautonomi

Dysautonomi er et paraplybetegnelse som dekker flere ulike varianter. ME-pedia.org lister opp en god del, bl.a.:

Mine tanker om dysautonomi

Når jeg leser om dysautonomi, får jeg ofte intrykk av at man ofte bruker begrepet det autonome nervesystem men i virkeligheten mener kombinasjonen av det autonome nervesystem, hjernestammen og det limbiske system. Altså at man med begrepet det autonome nervesystem ofte mener hele den automatiske reguleringen av de fleste kroppsfunksjoner.

I så fall kan vi kanskje si at dysautonomi omfatter feil eller funksjonsforstyrrelser i ett eller flere av de 3 nevnte områdene, altså i et mye større område enn bare det autonome nervesystemet.

Siden funksjonsforstyrrelsene kan være forårsaket av en hel mengde ulike ting, vil det variere voldsomt hva som kan være til hjelp for de som har autonom dysfunksjon.

Lenker til mer info om autonom dysfunksjon