Det limbiske system (følelser)

Oppdatert 26.07.2022.

Figur som viser hvilke deler i hjernen som er det limbiske system.
Illustration 133043488 © Designua | Dreamstime.com

Det limbiske system ligger sentralt i hjernen og styrer kroppens organer via det autonome nervesystem og via hormonutskillelse.

Det limbiske systemet er senter for følelser, atferd, læring, langtidshukommelse og annet. Har du blitt stukket av en veps en gang, husker systemet det og setter automatisk i gang en viss grad av fryktfølelse neste gang du får en veps nær deg.

Det limbiske system ligger på et underbevisst nivå og fungerer derfor uten at vi har noen viljestyring over det.

Det mottar sansesignaler og signaler fra kroppens organer. Disse bearbeides, og på grunnlag av dette styres kroppens organer til å gjøre de riktige tingene. Styringen gjøres som nevnt via utsendelse av nervesignaler via det autonome nervesystem og via utskillelse av hormoner. Hormonutskillelsen skjer via hypofyse-kjertelen som også sitter sentralt i hjernen.

OBS

Dette notatet er kun ment som info som forhåpentligvis kan kaste litt lys over dette emnet for folk flest. Det er skrevet av en person UTEN medisinsk utdanning.

En samling av ulike hjerneområder

Egentlig er det ikke et system, men en samling ulike hjerneområder som har ulike funksjoner. Imidlertid er det ofte hensiktsmessig å referere til disse under ett.

  • Cingulate gyrus har betydning for vår evne til organisering og planlegging. Enkelte spesialister mener dette området som regel har en viss grad av skade hos pasienter med gammeldags / «ekte» ME.
  • Thalamus er «filtreringsstasjon» mellom det underbevisste limbiske system og den bevisste hjernebarken. Alle sansesignaler (unntatt lukt) blir fitrert i thalamus før de kommer fram til oppmerksomheten vår. Dette kan forklare hvorfor sanseinntrykk som til å begynne med la mye beslag på oppmerksomheten, etter hvert ikke blir lagt merke til (tilvenningsprosess). Thalamus forhindrer uviktige signaler fra å forstyrre oppmerksomheten, kan vi si.
  • Hippocampus er viktig for at opplevelser skal kunne legges inn i hukommelsen. Denne prosessen ser ut til at blir kraftig påvirket av amygdala, sånn at det er mye lettere å lagre minner om følelsesmessige sterke opplevelser.
  • Corpus callosum (hjernebjelken) forbinder høyre og venstre storhjernehalvdel.
  • Hypothalamus påvirker hypofysen (pituitaro gland) til å utskille hormoner som påvirker funksjonen i kroppens forskjellige organer.
  • Amygdala aktiverer kroppslige funksjoner ut fra våre følelser. Samtidig kan kroppens funksjoner påvirke amygdala, f.eks. ved at høy puls kan forsterke følelsene.
  • Mammilary body er knyttet til thalamus og har betydning for hukommelsen.

Jobber tett med hjernestammen

Alle sansesignaler passerer gjennom hjernestammen (og blir også bearbeidet der) før de går videre opp til det limbiske system.

Samtidig påvirker hjernestammen bl.a. primitive reflekser, pusting, kroppstemperatur og annet. Ved nakkeslengskade er det ikke uvanlig at flere av hjernestammens funksjoner blir forstyrret midlertidig eller permanent.

Lenker til mer info