Hjernestammen (reptilhjernen)

Oppdatert 26.07.2022.

Tegning som viser hvor i hodet hjernestammen er.
Illustrasjon: Wikimedia – Blausen

Hjernestammen er bindeledd mellom hjerne og ryggmarg. Og alle sansesignaler går via hjernestammen på vei til hjernen.

Hjernestammen styrer livsviktige funksjoner, f.eks. pusting, hjerteaktivitet og blodsirkulasjon. Den har også innvirkning på balanse og andre ting. Dette gjør den ved å styre mye av aktiviteten i det autonome nervesystem og dermed påvirke organenes funksjon.

Mange ME-rammede har problemer med regulering av mange kroppsfunksjoner, noe som ofte kan skyldes dysautonomi (autonom dysfunksjon).

OBS

Dette notatet er kun ment som info som forhåpentligvis kan kaste litt lys over dette emnet for folk flest. Det er skrevet av en person UTEN medisinsk utdanning.

Reptilhjernen?

Illustrasjon som viser krypdyrhjernen, pattedyrhjernen og logikkhjernen.
Illustration 142582500 © Designua | Dreamstime.com

Ofte blir hjernestammen kalt reptilhjernen eller krypdyrhjernen. Det er fordi hjernen hos krypdyr domineres av hjernestammen. De mangler de mer avanserte hjerneområdene som er nødvendig for f.eks. bevisst tenking. Men de har f.eks. en lillehjerne i tillegg til hjernestammen. Det er derfor mer korrekt å si at reptilhjerne omfatter både hjernestamme og lillehjerne.

3-delt hjernestamme

Tegning som viser hjernestammens 3 deler.
Illustrasjon: Wikimedia – Blausen

Hjernestammen inndeles i 3 områder som blant annet har følgende funksjoner:

  • Midthjernen produserer dopamin (sinalstoff som nerveceller trenger for å overføre nervesignaler fra en nervecelle til en annen), påvirker syn, hørsel, øyebeveglese og kroppsbevegelse.
  • Pons (hjernebroen) påvirker søvn, bearbeider lyder og andre sansesignaler, og har innvirkning på styring av muskler.
  • Medulla (den forlengede marg) styrer pust, hjerterytme og blodtrykk.

Lillehjernen

Cerebellum (lillehjernen) er ansvarlig for koordinasjon av bevegelse, kroppsholdning (positur) og balanse. Den mottar signaler fra led, muskler og balanseorgan, i tillegg til signaler fra den motoriske hjernebarken (hjernens bevisste område for styring av muskler).

Lenker