Sykdommer som kan gi ME-lignende symptomer

Oppdatert 07.09.2022.

Kvinne omgitt av spørsmålstegn.
Illustrasjon: Tumisu – Pixabay.com

ME-symptomer kan forårsakes av en kombinasjon av andre sykdommer. Derfor er det ikke lett å konkludere med ME-diagnosen.

At mange symptomer endrer seg over tid, gjør det ikke lettere. Ofte trengs det måneder til år før legen kan konkludere. Denne prosessen kalles å stille en differensialdiagnose. Dessverre er det en del leger som ikke legger særlig mye arbeid i å oppdage andre sykdommer som kan forklare pasientens ME-symptomer – og ofte behandles.

Her nevnes noen sykdommer/tilstander som kan ha overlappende symptomer med ME/CFS.

OBS

Dette notatet er kun ment som info som forhåpentligvis kan kaste litt lys over dette emnet for folk flest. Det er skrevet av en person UTEN medisinsk utdanning.

Hvorfor differensialdiagnostisering?

Mange av de opplistede tilstandene er svært alvorlige, og mange av dem kan behandles helt eller delvis. Derfor er det uhyre viktig at man blir grundig utredet før man puttes i ME/CFS-sekken.

Det kan selvsagt også finnes andre tilstander enn de opplistede.

Det er ganske vanig at mennesker er rammet av mer enn én sykdom på samme tid. Dermed kan flere sykdommer tilsammen forårsake symptomer som kan ligne veldig på ME/CFS-symptomene.

Husk at sykdommer kommer i varierende «utførelser», noen pasienter får milde reaksjoner, andre får sterke, og symptomene kan ofte variere mye fra pasient til pasient.

Canada-kriteriene (2003)

Den norske oversettelsen av Canada-kriteriene (som har vært bruk bl.a. på Haukeland Universitetssykehus, St Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Oslo Universitetssykehus i flere år) tipser om følgene fokus i differensialdiagnostiseringen.

Eksklusjonstilstander:

Ekskludér aktive sykdomsprosesser som forklarer de fleste av hoved-
symptomene utmattelse, søvnforstyrrelse, smerter og kognitiv dysfunksjon.

Det er nødvendig å ekskludere visse sykdommer som vil være tragisk å overse: Addisons sykdom, Cushings syndrom, hypotyroidisme, hypertyroidisme, jernmangel, andre sykdommer det er mulig å behandle som ulike former for anemi, jernoverskuddstilstand, diabetes mellitus og kreft.

Det er også nødvendig å ekskludere søvnforstyrrelser som kan behandles, slik som obstruksjon i øvre luftveier, obstruktiv eller sentral søvnapné, reumatiske lidelser som reumatoid artritt, lupus, polymyositt og polymyalgia rheumatica, immunologiske sykdommer som AIDS, nevrologiske sykdommer som multippel sklerose, parkinsonisme, myasthenia gravis og B12-mangel, infeksjonssykdommer som tuberkulose, kronisk hepatitt, Lyme-sykdommen etc., primære psykiske forstyrrelser og rusmisbruk.

Eksklusjon av andre diagnoser, som ikke med rimelighet kan ekskluderes på bakgrunn av pasientens sykehistorie og fysiske undersøkelse, kan oppnås ved hjelp av laboratorieprøver og billedteknikker.

Dersom en komorbid medisinsk tilstand er under kontroll, kan man så overveie diagnosen ME hvis pasienten ellers tilfredsstiller kriteriene.

Komorbititetstilstander:

Fibromylagi, myofascialt smertesyndrom, temporomandibulær
dysfunksjon, irritabel kolon, interstitiell cystitt, irritabel blære, Raynauds fenomen, mitral-klaffprolaps, depresjon, migrene, allergier, kjemisk hypersensitivitetssyndrom, Hashimotos thyreoiditt, Siccasyndrom, etc.
Slik komorbiditet kan forekomme ved ME.

Andre, slik som irritabel kolon kan ha vært tilstede over mange år før ME oppstod, men blir så forbundet med det. Det samme gjelder for migrene og depresjon. Deres tilknytning er derfor løsere enn mellom symptomene innenfor syndromet.

ME og fibromyalgi henger ofte sammen og bør betraktes som «overlappende syndromer».

NICE guideline 2021

NICE guideline on ME/CFS diagnosis and management, published 29 October 2021, sier dette om utredningen. Tips til differensialdiagnostikk er listet opp i punkt 1.2.3, underpunkt 4, og til dels i punkt 1.2.4.

1.4.1 – Diagnose ME/CFS in a child, young person or adult who has the symptoms in recommendation 1.2.2 that have persisted for 3 months and are not explained by another condition.

1.2.2 – Suspect ME/CFS if:

 1. the person has had all of the persistent symptoms in Box 2 for a minimum of 6 weeks in adults and 4 weeks in children and young people and
 2. the person’s ability to engage in occupational, educational, social or personal
  activities is significantly reduced from pre-illness levels and
 3. symptoms are not explained by another condition

Box 2 – All of these symptoms should be present:

 1. Debilitating fatigue that is worsened by activity, is not caused by excessive cognitive, physical, emotional or social exertion, and is not significantly relieved by rest.
 2. Post-exertional malaise after activity in which the worsening of symptoms:
  - is often delayed in onset by hours or days
  - is disproportionate to the activity
  - has a prolonged recovery time that may last hours, days, weeks or longer.
 3. Unrefreshing sleep or sleep disturbance (or both), which may include:
  - feeling exhausted, feeling flu-like and stiff on waking
  - broken or shallow sleep, altered sleep pattern or hypersomnia.
 4. Cognitive difficulties (sometimes described as ‘brain fog’), which may include problems finding words or numbers, difficulty in speaking, slowed responsiveness, short-term memory problems, and difficulty concentrating or multitasking

1.2.3 – If ME/CFS is suspected, carry out:

 1. medical assessment (including symptoms and history, comorbidities, overall
  physical and mental health)
 2. physical examination
 3. assessment of the impact of symptoms on psychological and social wellbeing
 4. investigations to exclude other diagnoses, for example (but not limited to):
  - urinalysis for protein, blood and glucose
  - full blood count
  - urea and electrolytes
  - liver function
  - thyroid function
  - erythrocyte sedimentation rate or plasma viscosity
  - C-reactive protein
  - calcium and phosphate
  - HbA1c
  - serum ferritin
  - coeliac screening
  - creatine kinase

Use clinical judgement to decide on additional investigations to exclude other diagnoses (for example, vitamin D, vitamin B12 and folate levels; serological tests if there is a history of infection; and 9am cortisol for adrenal insufficiency).

1.2.4 – Be aware that the following symptoms may also be associated with, but are not exclusive to, ME/CFS:

 1. orthostatic intolerance and autonomic dysfunction, including dizziness, palpitations, fainting, nausea on standing or sitting upright from a reclining position
 2. temperature hypersensitivity resulting in profuse sweating, chills, hot flushes, or feeling very cold
 3. neuromuscular symptoms, including twitching and myoclonic jerks
 4. flu-like symptoms, including sore throat, tender glands, nausea, chills or muscle aches
 5. intolerance to alcohol, or to certain foods and chemicals
 6. heightened sensory sensitivities, including to light, sound, touch, taste and smell
 7. pain, including pain on touch, myalgia, headaches, eye pain, abdominal pain or joint pain without acute redness, swelling or effusion

Tips til ME/CFS differensial-diagnostikk fra annet hold

 1. Hypotyreose (lavt stoffskifte), se Helsenorge.no
 2. Binyresvikt, se Store medisinske leksikon
 3. Addisons sykdom, se Helsebiblioteket.no
 4. Multippel sklerose (MS), se Store medisinske leksikon og Massachusetts ME/CFS and FM Association
 5. Andre nevrologiske sykdommer (f.eks.
 6. Hypofysesvikt, se Store medisinske leksikon
 7. Systemisk lupus erythematosus (SLE) (ofte kalt «den store imitator»), se Store medisinske leksikon
 8. Mitokondriesykdom, se Frambu kompetansesenter
 9. Andre metabolske sykdommer og forstyrrelser, se WebMD
 10. Fibromyalgi, se NHI.no og Store medisinske leksikon og Massachusetts ME/CFS and FM Association
 11. Noen revmatiske sykdommer, se Store medisinske leksikon
 12. Borreliose (Lyme), se Store medisinske leksikon og NHI.no og Massachusetts ME/CFS and FM Association
 13. Chiari malformasjon, se Store medisinske leksikon og Massachusetts ME/CFS and FM Association
 14. Psykiatrisk sykdom (f.eks. angst og depresjon), se Massachusetts ME/CFS and FM Association
 15. Forgiftning (f.eks. via mat, sprøytemidler, tungmetaller o.a.). F.eks. kan ciguatera av og til bli langvarig med utmattelse og andre symptomer.
 16. Overfølsomhet for kjemiske stoffer, se Massachusetts ME/CFS and FM Association
 17. Infeksjon (virus, bakterie, parasitt)
 18. Ettervirkning av infeksjon
 19. Svulst (neoplasi) (godartet/ondartet)
 20. Hjerte/kar-sykdom