Kroppens blodårer

Oppdatert 14.07.2022.

Tegning av røde blodceller i blodåre.
Illustrasjon: Arek Socha – Pixabay.com

Et nettverk av blodårer bringer oksygen til cellene og fjerner CO2. Hvor godt dette fungerer, kan være viktig ved ME.

I tillegg til oksygen-forsyning og CO2-fjerning brukes blodet blant annet til å frakte næringsstoffer, hormoner, avfallsstoffer og annet til og fra kroppens celler.

Blodårer kalles også for blodkar, derav betegnelsen hjerte- og karsykdommer.

OBS

Dette notatet er kun ment som info som forhåpentligvis kan kaste litt lys over dette emnet for folk flest. Det er skrevet av en person UTEN medisinsk utdanning.

Blodets kretsløp

Prinsipptegning av kroppens blodåresystem.
Rød = Oksygenrikt blod fra lungene pumpes av hjertet ut i kroppen. Blå = Oksygenfattig (men CO2-rikt) blod fra kroppen returneres til lungene via hjertet. Vessels = årer. Illustration 72183040 © Arborelza | Dreamstime.com

Her er en annen måte å vise det samme:

Tegning av blodets kretsløp.
Rød = Oksygenrikt blod fra lungene pumpes av hjertet ut i kroppen. Blå = Oksygenfattig (men CO2-rikt) blod fra kroppen returneres til lungene via hjertet. Illustration 201846556 © Nivanova | Dreamstime.com

Øverst og nederst i figuren ovenfor vises kapillarårer (også kalt hårrørsårer og kapillarnett). Det er i kapillarnettets syltynne årer at blodet utveksler oksygen (O2) og CO2 med cellene. Selv om det ikke er tegnet inn, er det kapillarnett i nyrene, leveren, hjernen, lungene, musklene og alt annet vev.

Ulike typer blodårer

Blodårer som bringer oksygen ut cellene, kalles arterier. Arterielt blod er oksygenrikt. Arterier kalles ofte pulsårer fordi man kan kjenne at blodet pulserer gjennom dem. Arteriene er tykke, for de skal føre blod fra hjertet og videre ut i et forgrenet nett av tynnere blodårer. Når man måler blodtrykk, gjøres det på en arterie nær hjertet fordi trykk-situasjonen der er omtrent den samme som i hjertet.

Arterioler er forgreninger fra arteriene, og er tynnere.

De tynne årene som gir fra seg oksygen og opptar CO2 ute hos cellene, kalles kapillar-årer eller hårrørsårer.

Årene som transporterer vekk CO2 som kapillarårene har hentet ut av cellene, kalles venoler.

Venolene går videre til «oppsamlingsårer» som kalles vener. Venene fører fram til hjertet. Når vi reiser oss fra liggende til stående stilling, trekker glatt muskulatur i veneveggen seg sammen. Det motvirker at for mye blod samler seg i beina, og det bidrar til at strømmen av venøst blod tilbake til hjertet ikke synker for mye. Dette er viktig fordi hjertet ikke kan pumpe mer blod ut enn det som til enhver tid returneres via venene. Mange ME-pasienter har problemer med å være i oppreist stilling. Det kalles ortostatisk intoleranse.

Nedenfor ser du en illustrasjon av de ulike typene blodårer:

Illustrasjon av ulike typer blodårer.
Fenestrated capillary = kapillar med åpninger. Continous capillary = kapillar uten åpninger. Illustration 111249841 © VectorMine | Dreamstime.com

Kapillar-årer

Kapillar-årene er svært tynne. De skal diffundere (overføre) oksygen, næringsstoffer, hormoner og annet til cellene. Dessuten skal de hente ut CO2, andre avfallsstoffer og annet fra cellene.

Denne jobben avhenger av mange faktorer. Derfor er det mulig for kroppen å regulere blodgjennomstrømningen i kapillarene. Det gjøres blant annet via små muskler (prekapillær ringmuskel) som styres av det autonome nervesystem.

Det ser ut til at mange ME-rammede kanskje har problemer med at kapillarene slipper gjennom for lite blod, og dermed leverer for lite oksygen til de berørte cellene.

Prinsippskisse for kapillærårer.
Precapillary Sphincter = prekapillær ringmuskel. Nutritients = næringsstoffer. Waste = avfallsstoffer. Tissue = vev. Illustration 110342001 / Blood Vessel Vein © VectorMine | Dreamstime.com

Lenker til mer info