Nyttig bok for leger som skal stille ME-diagnose

Forsiden til boken ME/CFS/PVFS The MEA Clinical & Research Guide 2022.
Illustrasjon: MA Association UK

Ikke alle leger er ajour med hvordan stille en ME-diagnose. Bl.a. kan det være krevende å utelukke andre medisinske tilstander som kan forklare pasientens symptomer.

Denne boken er myntet på leger som innser dette og ønsker å oppdatere sin kunnskap.

Tittelen er ME/CFS/PVFS The MEA Clinical & Research Guide og ble publisert april 2022 av ME Association UK.

Boken er i paperback A4-format og er på 180 sider (inkl. stikkordregister og 40 sider med referanser).

Boken kapitler

 1. Introduction (p 10)
 2. Nomenclature and definition (p 11)
 3. Research-based definitions and recommendations for future research strategy: the NIH Pathways to Prevention report (p 14)
 4. Epidemiology and co-morbidity (p 16)
 5. Research (p 18)
 6. Diagnosis (p 52)
 7. Management (p 75)
 8. Prognosis and quality of life (p 113)
 9. Severe ME/CFS (p 115)
 10. Children and adolescents (p 120)
 11. The NICE guideline on ME/CFS (p 126)
 12. Chief Medical Officer’s report on ME/CFS (p 131)
 13. All-Party Parliamentary Group om ME inquiry into NHS services (p 132)
 14. The Forward ME Group (p 133)
 15. The ME Association (p 134)
 16. Sources and information (p 135)
 17. References (p 136)
 18. Index (p 176)
 19. ME Association litterature (p 180)

Kjøpe boken

Boken koster ikke mye, og kan bestilles fra ME Association UK.